Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


5. Az akarat a szellemi erő, a hit vagy tiszta vágyakozás pedig a lelki erő

 

Így tárulnak fel Jézus azon mondásai, hogy "legyen meg a te akaratod szerint" vagy "legyen meg a te hited szerint", azaz ahogy te gondolkodsz, vagy ahogy te érzel; amilyen a Te szellemed és lelked minősége, úgy legyen neked, azaz úgy van neked, mert olyan vagy, és amilyen vagy csak azt tudod megnyilvánítani, csak azt tudod létezni, csak abból tudsz teremteni.

 

“Kezdetben vala a Logosz, és a Logosz vala Istennél és Isten vala a Logosz.”  

A Logosz egy összetett fogalom, ami élő-teremtő-ideát jelent, melyben az élő = Lélek, a teremtő = ErőAnyag és az idea = Szellem. A Logosz tehát Szellem és Lélek által teremtő és teremtett.

A mai modern nyelvek a Logoszt tévesen szónak egyszerűsítik, ami által el is veszíti jelentését és jelentőségét.

A magyar nyelv a Logoszt “Ige” fordításban használja, ami cselekvő, érzelemmel telt értelmet jelent.  Pl. igéz, igéző tekintet. Ezért az ige nem szükségszerűen verbális. Táltos őseink nem csupán szóval, hanem elsősorban a lélek tükrével, a szemmel igéztek, mert a szemen keresztül a szellemet befogadott lélek ereje áradt ki.

Ennek megfelelően létezik a fekete mágiában a “szemmel verés” is.

Az igric, egy „szemes” ember volt, azaz látó. Érdekes, hogy a sumer nyelvben Igi = szem.

Így minden varázsige, mantra, szimbólum, jelkép igézés, egy energetikai lenyomat képzése.

 

Az Ige vagy Logosz tehát Isten, mint Szellem-Lélek-ErőAnyag megnyilatkozása, megnyilvánulása.

Az Ige az Igaz és Egész, következménye, eredménye, gyümölcse az IGA.

 

Jézus a testet öltött Ige, az ISZ-SZUSZ Teremtő Ereje az Anyagban, az Ember Fiában megnyilvánuló Szellem-Lélek-ErőAnyag harmonikus egysége, a Fiú, aki egy az Atyával és az Anyával. Az Én Vagyok archetipus, akinek az IGA-ja könnyű, mert eredendően tiszta, vétek és tévedés nélküli. Nem szolgája Lucifernek, Lilitnek, Arimánnak sem gondolatokkal, sem érzelmekkel, sem tettekben.

 

A teremtés Isten Igéjével kezdődött, vagyis azáltal, hogy a Szellem-Lélek-ErőAnyag megnyilatkozott, mint élő-cselekvő-idea és létbehívta a teremtmények által a teremtést.  Ez a közvetlen, isteni, elsődleges teremtés, a tökéletes, az egységes, az egészséges és a való-igaz.

 

A teremtés minden teremtménye magában hordozza a teremtő tulajdonságait, és magából szabadon teremthet. Ez a közvetett, másodlagos teremtés.  A másodlagos teremtés maradandó, ha a Hármas Egység harmóniájából, a szellem-lélek-erő kölcsönös együtthatásából, Igéből születik és nem maradandó vagy illúzió, káprázat, maya, ha a polaritás kettősségéből születik, vagyis tökéletlen, féloldalas, elkülönült, részleges.

 

Az anyagi sík, az ember fizikai világa a másodlagos teremtés színtere vagy színpada, ahol minden másodlagos teremtés értéke megmérettetik és megpróbáltatik.

Ha igaznak és egésznek találtatik, akkor ige lehet belőle, vagyis maradandóként az örök teremtés része marad.

Ha hamisnak és részlegesnek találtatik, akkor le kell bontania annak, aki készítette, a karma részévé válik a történések, a történelem színpadán.

 

 Párhuzamos Világok

 

 

 6. Dualitás nélkül nem létezne a megnyilvánult világ, azonban a duális erőknek egyensúlyban kell lenniük és ezt az egyensúlyt a Hármas Egység, a "Szentháromság" biztosítja